Πίσω στο Δημιουργία ενός συμβουλευτικου κέντρου-ξενώνα γυναικών στο Δήμο μας.