Διαδικτυακή έρευνα για τα προβλήματα του Δήμου μας από την “Δημιουργική Αλλαγή”
Όπως λέει ο επικεφαλής Υποψήφιος δήμαρχος Καρπούζης Κωνσταντίνος ” οι δημότες να καταλάβουν ότι η φωνή τους έχει δύναμη”.
Κεντρικό μήνυμα:
Παίρνουμε τις τύχες του δήμου στα χέρια μας. Αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, συμμετέχουμε, παίρνουμε το λόγο, αλλάζουμε τα δεδομένα. Δημιουργούμε την Αλλαγή, μόνο μαζί μπορούμε να το κάνουμε.

www.kostaskarpouzis.gr/index4.html

Απαντήστε